• DSC03197.jpg
 • Obraz 222.jpg
 • DSC_0328.jpg
 • DSC03176.jpg
 • 1.1.jpg
 • zdjecia szkoly 056.jpg
 • DSC03151.JPG
 • DSC03209.jpg
 • s7300032.jpg
 • DSC03253.jpg
 • Obraz223.jpg
 • 1.0.jpg
 • DSC03602.JPG
 • DSC03149.JPG
 • DSC03183.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej

Utworzono: 16 marca 2010
Gmina Boguty Pianki Odsłony: 11336

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bogutach-Piankach

 

ul. Aleja Jana Pawła II 45

( budynek Urzędu Gminy)

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Bogucka

 

tel. (86)277 50 73

fax.  (86)277 50 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Pracownik socjalny,

2) Stanowisko pracy ds. Świadczeń rodzinnych

 

 

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUTACH-PIANKACH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej      w Bogutach-Piankach jest Kierownik OPS, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45,07-325 Boguty-Pianki.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować     w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres
e-mail: inspektoridobogutyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">@gmail.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Wybierz język
Polish English German Italian Portuguese Russian Spanish
Zarządzanie kryzysowe
Parafia w Bogutach-Piankach
Warto wiedzieć
Pogoda